Anasayfa Dijital İletişim Konuşkan Pazarlama (WOMM) Nedir?
Konuşkan Pazarlama (WOMM) Nedir?

Konuşkan Pazarlama (WOMM) Nedir?

1

Yazıyı okumaya başlamadan önce, fonda çalacak güzel bir bir müziğe ihtiyaç olur diye düşündüm…

İnsan sosyal bir varlıktır ve iletişim

, hayatımızda vazgeçilmez bir yere sahiptir. İnsan tüketime dayalı bir yaşama sahiptir. Tüketim farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. 

Tüketicinin ürün temelli yenilik konusundaki yaklaşımları ile tüketicilerin kişisel yenilikçilik anlayışları, tüketimi ve ürün kullanımını sosyal kimlik faktörü olarak görme algıları, hazcı tüketim ve faydacı tüketim alışkanlıkları ile ilişkilendirilmiştir (Maden ve Köçker 2012).

Satın alma sosyal bir deneyimdir ve iki taraf arasında gerçekleşen bu deneyim, insan hayatının büyük çoğunluğunda gerçekleşen bir eylemdir. Eylem derken olay gibi algılanmasın. 🙂 Neyse konuya devam, insan hayatındaki tüm ihtiyaçları şekillendiren satın alma; tüketme, iletişim kurma, barınma gibi tüm bu süreçler sosyal bir olay olduğundan dolayı, satın almayı gerçekleştiren birinin çevresinde insanlardan ve yorumlarından kendini soyutlayarak karar vermesi çok güçtür. Çevreyi oluşturan bu kişiler ürün veya marka ile ilgili olumlu/olumsuz etkilerde bulunarak, kişinin satın alma süreçlerini etkileyebilirler. Bu etkiler, günlük hayatta çok rastlanabilen bir durumdur. Bu durumu yaşayan çoğu hedef kitle, çevresinden etkilendiğinin farkında değildir. Ancak bazen satın alma sürecinde, çevresindeki kişinin fikirlerini dinleyerek, satın alma sürecini pozitif veya negatif bitirmek için ikna olmak isterler.

1960’lardan itibaren tüketici davranışları üzerine yapılan araştırmalar ağızdan ağıza pazalama veya konuşkan pazarlama olarak anılmaktadır. Bir tüketicinin, herhangi bir ürün için olumlu veya olumsuz bir yargıya sahip olması ve bunu yazılı veya sözlü olarak belirtmesi sonucu doğan pazarlama biçimine konuşkan pazarlama denir. Bu tür bir pazarlama çalışması, reklam ve ünlü kullanımından daha etkilidir, çünkü belli bir kalıba sahip değildir, informal ve samimi bir biçimde çalışır.

Konuşkan pazarlama ilgili öne çıkan ana unsur deneyimdir. Bir ürünün satın alma deneyimine dair; güvenilirlik, faaliyet, itibar ve hizmetler kalitesi hakkında, bir kaynaktan başka bir hedef kitleye iletilen bir mesajdır. Konuşkan pazarlama çalışmasında, iletişim faaliyetini gerçekleştiren, deneyimi aktaran veya anlatan kişiler, tüketicilerdir. Marka tüketicilere reklam faaliyeti yapıyor olsa da tüketicilerin bir cep telefonuna dair, forum veya blog üzerinden deneyimlerin kişisel olarak aktarılmasıdır.

Konuşkan pazarlama kurgusal olmayıp doğal bir bilgi aktarım sürecidir. Gündelik hayatta çoğu zaman bir başka kişinin deneyiminden yararlanarak

, karar alma süreçlerimizi şekillendirmekteyiz. Çünkü geleneksel pazarlama faaliyetlerinin haricinde, deneyim paylaşımı daha güvenilir bulunmaktadır. 

OKU  İçerik Üreticileri İçin IGTV Nedir

Konuşkan pazarlama bir deneyim paylaşma tekniğidir. Tüketicinin satın alacağı ürünle ilgili o zamana kadar sahip olduğu bilgiyi, başka bir tüketiciye aktarma sürecidir (Silverman:2001). Konuşkan pazarlamanın en önemli faydası, tüketicilere düşük risk ortamı sağlayabilmesidir. Konuşkan pazarlama marka veya ürün bağımsız gerçekleşir. Bu sebepten dolayı daha güvenilir bir bilgi edinme aracıdır. Markanın kendi reklam pazarlama faaliyetlerinden bağımsız gerçekleşen bu bilgi paylaşım süreci daha güvenilir bulunmaktadır. Konuşkan pazarlama, deneyim üzerine gerçekleştiğinden dolayı marka yönlü olmayıp, tüketici yönlüdür. Konuşkan pazarlama sürecinde tüketici, kiminle diyalog halinde olacağını ve ne tür bilgileri değerlendirip, hangilerini değerlendirmeyeceğine kendi karar verir. 

İnsanlar farklı nedenlerden dolayı, tecrübe ve bilgilerini paylaşmak istemektedirler. Herhangi bir ürün veya duruma özgü olumlu veya olumsuz bir deneyimin etkisi ile ortaya çıkan reaksiyonun tonunu yansıtmak için bilgi paylaşamında bulunurlar. Bu paylaşım sürecinde o ürün veya duruma özgü olası bir karar alma sürecine girecek, kişiyi etkilemek ve deneyimini paylaşarak şüphelerini gidermek için çabalarlar. Ayrıca bu iletişim sürecinde, insanlar fikirlerini paylaşarak diğer insanlardan destek almak ve bu dikkat çekme sonrasında uzmanlıklarını ortaya koymak isterler. Fikirlerini paylaşan insanlar, bilgi arayan insanlar ile bir etkileşime girer ve bu deneyim paylaşımı ilişki kurmak ve geliştirmek şeklinde ilerler. 

Konuşkan Pazarlama, reklamdan daha güçlü bir iletişim biçimidir. Bu yüzden pazarlama iletişimi yapan her markanın yönetmesi gereken bir durumdur.

Ahmet Beliktay 2011 yılında dijital medya sektörü odaklı ve sosyal medya odaklı blog olan Aristolog.com‘u kurdu. Ahmet Beliktay, Ağustos 2015’ten itibaren Akıl Fikir İşleri (AFI) Şirket Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yorum(1)

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir