Anasayfa Dijital İletişim Web Sayfaları Hangi Cinsiyete Göre Tasarlanır?
Web Sayfaları Hangi Cinsiyete Göre Tasarlanır?

Web Sayfaları Hangi Cinsiyete Göre Tasarlanır?

0

Teknolojiyi geliştirenler standart bir hedef kitle için üretim yapar. Bu kitle: sağlıklı, eğitimli, ekonomik gücü yüksek, teknoloji deneyimi olan, erkek, batılı, beyaz’dır. Hemen hemen dünya genelinde kullanılan bu standart hedef kitle cinsiyetler arasındaki farklılığı göz ardı etmektedir.

Dünya genelinde cinsiyete göre teknoloji erişimi, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu yüzde hemen hemen eşit konumadır. Gelişmekte olan ülkeler de erkeklerin teknoloji tüketimi kadınlara oranla daha yüksek bir seviyededir. Örneğin:  gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de

, Kadınların teknolojiye erişimi erkeklere oranla, çok düşük bir seviyededir. (Konudan sapmayayım ama, Türkiye’de kadınların ekonomiye katılımı da düşük sseviyede olduğu için, cari açık yüksek çıkmaktadır.) Kadınların teknolojiye erişimi az olduğu için, erkekleri baz alan bir UX ve UI tasarımı yapılmaktadır.

Kadınlara göre bir kulalnıcı deneyimi pek tasarlanmıyorum. Çünkü teknolojik erişimleri çok kısıtlı ve bir kitle oluşmuyor.

Özetle: Kapsayıcı bir arayüzün hedef kitlesinin erkek kullanıcılar olduğu açıktır. Erkeklerle birlikte kadınları da hedef fitle olarak gözeten yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Bu bilgi burada dursun:

Bilgisayar ve internet kullanım oranları 2015 yılı Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %54

,8 ve %55,9 oldu. Bu oranlar erkeklerde %64 ve %65,8 iken, kadınlarda %45,6 ve %46,1’dir. Bilgisayar ve internet kullanım oranları

, 2014 yılında %53,5 ve %53,8’di.

Son söz,

UI somutken, UX soyuttur. İyi Geceler, iyi şanslar…

OKU  Sosyal Medya Takip Tüneli: AnadoluJet
Ahmet Beliktay 2011 yılında dijital medya sektörü odaklı ve sosyal medya odaklı blog olan Aristolog.com‘u kurdu. Ahmet Beliktay, Ağustos 2015’ten itibaren Akıl Fikir İşleri (AFI) Şirket Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir