Anasayfa Pazarlama Pazarlama İletişimi ve Tarihsel Gelişimi
Pazarlama İletişimi ve Tarihsel Gelişimi
0

Pazarlama İletişimi ve Tarihsel Gelişimi

0

Önce biraz müzik şart:

Pazarlama iletişimi, pazarlamanın ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Nitekim pazarlama iletişimini anlamak için, pazarlamanın gelişimini doğru anlamamızda fayda var. Pazarlama her dönemde evrilerek yeniden bir form kazanmıştır, bu dönemler; üretim odaklı pazarlama, kitlesel üretim dönemi, kitlesel pazarlama dönemi ve tüketici odaklı pazarlamadır.


Üretim bazlı pazarlama, tüketicilerin hayatına, sanayi devrimi sonrasında girmiştir. O kadar eski yani… İşletmeler kazanmış odlukları yeni teknolojiler sayesinde, daha fazla ürün üretmeye ve bu ürünleri daha çok pazara ulaştırma imkanı elde etmişlerdir. İşletmeler, pazardaki tüketicinin ihtiyacına ve satın alma gücüne uygun ürünler üretmişlerdir

Buy Kamagra UK

, bu ürünleri de tüketici pazarda bulduğu için satın almıştır. Bu dönemde tüketiciye ve pazara ulaşan marka sayısı az olduğundan dolayı, üretilen her şeyin satılacağı yönünde bir öngörüye sahip olunmuştur.


Kitlesel üretim dönemi, 1960’ların sonrasında ikinci dünya savaşında birçok fabrika ve üretici silah sanayisi için üretilecek materyallerin üretilmesi için dönüştürülmüştür. Lakin savaş sonrasında devlet ve ordu odaklı üretim ciddi manada azalarak, yeni pazar ortamına uyumlu olacak şekilde, üretim maliyetlerinin düşürülerek, pazardaki tüketiciye ürün satışına yönelmiştir. Bu dönemde ürünü satın alacak pazardaki kitleye

doxycyclin 100 online kaufen

, kaliteli ürün ulaştırma kaygıları bulunmamaktadır. Daha fazla ürün satılarak, pazar ortamının yeniden hareketlenmesi amaçlanmıştır. Kitlesel pazarlama dönemi, sanayi devriminden sonra üretimdeki artış ve II. Dünya savaşının sonrasındaki üretim artışı pazara çok fazla arz edilmesine neden olmuştur. Bu süreçte talebin oluşturulması için pazarlama faaliyetleri bu dönemde ciddi manada bir gelişim göstermiştir. Yine bu dönede radyonun ve televizyonun hayatımıza yavaş yavaş giriyor olması, kitlesel üretimler için, kitlesel bir pazarlama aktivitesine ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bu dönemde kitlesel pazarlama aktiviteleri yapan pek çok işletme, nihai pazarlama amaçlarına ulaşmıştır. Çünkü bu dönemde beğeni ve istekler tüketici kitlede henüz çeşitlenmemiş olup, farklılık arz etmemektedir.

Tüketici odaklı pazarlama, günümüz pazarlama stratejilerinin omurgasını tüketici odaklılık oluşturmaktadır. Tüketici odaklı pazarlama, tüketicilerin arzuları, ihtiyaçları ve beklentilerine göre ürün geliştirme ve hizmeti şekillendirme olarak kabul edilebilir. Tüketici odaklı pazarlamada marka tüketicilerle iletişim kurmaya, ürünleri hakkında paylaşılan içeriklerden bir deneyim haritası çıkarmaya özen göstererek, ürün ve servislerini sürekli geliştirmektedir. Günümüzde müşteri ilişkiler yönetimi, bu dönemden sonra gelişmeye başlamıştır. Üretim bazlı bir pazarlama anlayışındansa, tüketicinin taleplerine göre bir pazarlama anlayışı ve üretim anlayışı yavaş yavaş ön plana çıkmıştır.

OKU  Sosyal Medya Takip Tüneli: AnadoluJet

19. Yüzyılda tüketicilerin kararlarına ve beklentilerine göre üretim faaliyetlerini şekillendiren markalar, pozitif oranda diğer rakiplerinden ayrışmaktadır. Tüketiciyi merkeze koyan markalar, üretim ve iletişim süreçlerini buna göre organize etmektedir. Çünkü kitlesel üretim ve kitlesel pazarlama faaliyetleri; iletişim kanallarının çeşitlenmesi ve pazara arz yapan şirket sayısının artışından sonra tüketici nezdinde karar alma süreçlerinin değişmesine neden olmuştur. Bu değişimin en büyük nedenlerinden biri iletişim ve bilişim teknolojilerinin büyük gelişim göstermesidir. Web 2.0’nin hayatımıza girmesinden sonra

pharmrx.site

, tüketici artık satın alma kararını gerçekleştirmeden önce araştırmalar yapıyor, yorumlamalar yapıyor ve sorular soruyor. Bunun sonucunda satın alma sürecini elde ettiği bilgilere göre şekillendiriyor. Artık tüketici, bilgi elde etmeye çalışırken hem aktif bir bilgi aktarıcı hem de aktif bir bilgi alıcı kişi olmaktadır. Bir tüketicinin herhangi bir marka için kötü yorum yapması veya kötü deneyim aktarması, potansiyel alıcıların araştırma sürecinde marka için ciddi problemler üretebilmektedir. İnternet öncesinde, olumsuz kullanıcı yorumları ev hanesi ve yakın çevre ile kısıtlı kalmaktaydı. Ancak bir araştırmaya göre Web 2.0’nin hayatımıza girmesinden sonra bir insan, dünyanın herhangi bir yerindeki insana en az 6 bağlantı uzaklıkta olduğu yönünde bir teori ortaya atılmıştır. (www.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation, Kasım 2018)

Ahmet Beliktay 2011 yılında dijital medya sektörü odaklı ve sosyal medya odaklı blog olan Aristolog.com‘u kurdu. Ahmet Beliktay, Ağustos 2015’ten itibaren Akıl Fikir İşleri (AFI) Şirket Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir