Anasayfa Akademi Örgütsel İletişim Nedir?
Örgütsel İletişim Nedir?
0

Örgütsel İletişim Nedir?

0

Örgütler insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkarlar. Yeryüzündeki ilk örgüt, insanların birtakım ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Avcı toplayıcılıktan, tarım toplumuna geçen ilkel insan, ürünlerini elde etmek ve bu ürünleri satmak için bir arada yaşamaya başlamış ve ilk örgütler ortaya çıkmıştır.

İnsanlar, sosyal hayatın başlangıcından itibaren bilgi, kabiliyet, güç ve zamanlarının kendi gereksinimlerini karşılamada bireysel olarak yetersiz olduklarını anlamış ve her zaman işbirliği yapma ihtiyacı doğmuştur. Bunun sonucunda

, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belirli bir yapı, kural ve süreçlere bağımlı olarak bir araya gelmiştir. Nitekim avcı ve toplayıcılıktan, tarım toplumuna geçen ilkel insanda bu evreler görülebilmektedir.

Sürekli değişen ve gelişim gösteren toplumsal yapı içinde bilginin teknolojiye paralel olarak, yeniliklerle hızla akışı, insanların ait olduğu örgütlere daha bağımlı hale getirmektedir. Değişen toplumsal yapı içersindeki örgütlerde değişmiş ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenmişlerdir. Örgütler içinde bulundukları sosyal yapıdan bağımsız olarak düşünülemeyeceğinden, toplumsal yapı ile birlikte örgütlerde değişmektedir. Bu özelliği ile örgütler toplumla karşılıklı etkileşimi yerine getiren bir fonksiyona da sahiptirler. Nitekim örgütleri ayakta tutan en önemli etmen örgüt içi iletişimdir.

Bu bağlamda özetle, örgütsel iletişim, örgüt içinde yapılan sözel ya da sözel olmayan iletilerin gönderilmesi, alınması sürecidir. Söz konusu iletişim, örgütsel yapıya göre biçimlenmektedir. Bireyler de olaylar karşısında davranışlarını buna göre sergilemekte; neleri yapıp, neleri yapmamaları gerektiğini öğrenmektedirler.

Günümüzde işletmeleri içinde kurulacak iletişim sistemi, örgüt çalışanları daha doğrusu örgüt iç hedef kitlesi üzerinde yapılacaktır. Hedef kitle, kuruluşun amaçlarının, kararlarının yönlenmesini sağlayan

, örgütün muhatap olmak durumunda kaldığı grubu ifade eder. İç hedef kitle ise danışmanlar, işçiler (ve aileleri), yöneticiler, ortaklar, hissedarlar gibi kuruluş ile her an bağlantısı olan kişilerdir. Buradan hareketle örgütsel iletişim, bir holdingin temizlikçisinden, CEO’suna kadar herkesi kapsayan bir iletişim etkinliğidir. Örgütsel iletişim bir şirketin omurgasıdır, örgüt içindeki faaliyetlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini ve geliştirilebilmesini bu omurda sağlar.

OKU  Markalar Nasıl Second Screen İzleyicisine Ulaşabilir?

Örgütsel iletişimin bilinen diğer özellikleri:

  • Örgütsel iletişim, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgilidir.
  • Örgütsel iletişim, örgütü oluşturan öğeler arasında gerekli ilişkilerin kurulmasını sağlar.
  • Örgütsel iletişim, gelişmelere (toplumsal ve teknolojik açıdan) uyum sağlamaya çalışan bir sistemdir.
  • Örgütsel iletişim, örgütün verimli ve etkin olarak yönetilmesine imkan sağlayan araçtır.
  • Örgütsel iletişim tek yönlü değildir. Çünkü örgüt dinamik bir yapı içinde yer almaktadır.

Araştırmalara göre, her örgütün kendi içinde bulunduğu, sektör, çevre, yönetim biçimi, çalışan ilişkileri gibi değişkenlerden dolayı, kendine özgü bir örgüt içi iletişimi vardır. Örgütsel iletişim, kurum içinde çalışanların ve yönetenlerin mutluluğu ve ortak amaçların gerçekleşmesi için, en az üreten güç ve sermaye kadar önemli bir yer teşkil etmektedir.

Ahmet Beliktay 2011 yılında dijital medya sektörü odaklı ve sosyal medya odaklı blog olan Aristolog.com‘u kurdu. Ahmet Beliktay, Ağustos 2015’ten itibaren Akıl Fikir İşleri (AFI) Şirket Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir