Anasayfa Dijital İletişim İşletmelerde E-posta Kullanımının Dezavantajları
İşletmelerde E-posta Kullanımının Dezavantajları

İşletmelerde E-posta Kullanımının Dezavantajları

0

Günümüz organizasyonları, verimliliğe, ölçeklendirebilmeye ve en önemlisi hızlı bir iletişime önem vermektedir. Ancak, işletmelerde katkısı tartışılmayacak düzeyde olan e-posta kullanımının verimliliği kadar, olumsuz yönleri de sık sık iletişim kazalarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak isterim, herkes olumlu yönlerinden bahsederken, ben konuyu farklı bir açıdan ele almak istedim. Hadi başlayalım:

İç İletişimsizlik: Sözlü iletişimden daha çok, e-posta üzerinden gerçekleşen iç yazışmalar zamanla, çalışanlar arasında bireysel iletişim şekline dönüştüğü için, kurum aidiyetine ve iş yeri içerisindeki motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Kişinin işletme ile duygusal ve faydaya yönelik bağlar kurması, yazılı bir iletişim çok güçtür.

İletişim Kazaları: E-postanın işletme içindeki olumsuz sonuçlarından bir diğeri ise bu yöntemin sözsüz iletişime dayalı olmasıdır. E-postaların duygusallık içermemesi

, yüz yüze iletişimdeki “beden dili” veya telefonla konuşmadaki “ses tonunun” iletişime kattığı anlamları sağlayamaması önemli bir dezavantajdır.  Somut anlamda yapılacak işin gecikmesi, ürünün hatalı üretimi ya da geç üretimi gibi aksaklıklara yol açabilecektir. Bu nedenle e-postaya dayalı iletişim mutlaka başka iletişim kanalları ile teyit edilmeli ve aksaklıklar giderilmelidir.

Kişisel E-postalar ve Spam: İşletme mensuplarının, zamanlarının önemli bir kısmını çalışma ile ilgili olmayan kişisel e-postalara ayırmaları, e-posta kullanımının işletmeye verdiği olumsuz etkilerden bir diğeridir. Bu, çalışanın performansını önemli ölçüde azaltır ve organizasyonun işini gerçekleştirmesini etkiler. Bu nedenle günümüz organizasyonlarının birçoğu çalışanlarına yönelik e-posta etiği oluşturmuşlardır.

Yazamamak: Herkesin anlatılmak isteneni yazıya dökme becerisine sahip olmaması e-postanın sıklıkla kullanılmasının önemli dezavantajlarından birisidir. Çünkü e-posta kullanımından kaynaklanan yanlış anlaşılmalar kimi zaman mesajın göndericisi ile alıcısı arasında aynı iletiye farklı anlamlar yüklenmesinden kaynaklı bir iletişimsizlik yaşatabilir. Bu durum beraberinde işletme içerisinde zaman ve verimlilik kaybına neden olur.

OKU  İçerik Üreticileri İçin IGTV Nedir

Sosyalleşememek: İş hayatında gerekli bir unsur olan sosyalleşmeyi engellemesi e-postanın yarattığı diğer bir sorundur. E-posta kolay mesaj göndermeyi sağlasa da işletme içindeki çalışanlar arasında belirli bir mesafe ortaya çıkartır. Ayrıca e-postanın sıklıkla kullanılması ve her iletişim sürecinde tercih edilmesi ileride çok basit bir iletişim süreci gerektiren durumlar karşısında ciddi sorunlara neden olabilir.

E-postalar iletişiminde dikkat etmeniz gereken kurallar için de, bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Özellikle kariyer serüvenine yeni başlayan arkadaşlar…

Ahmet Beliktay 2011 yılında dijital medya sektörü odaklı ve sosyal medya odaklı blog olan Aristolog.com‘u kurdu. Ahmet Beliktay, Ağustos 2015’ten itibaren Akıl Fikir İşleri (AFI) Şirket Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir